RUS
|AZE
|ENG

Xristian sәyyahın tarixi

Добавить отзыв

4,00 AZN
код продукта 1798

Доступность: Есть в наличии

Quick Overview:


Müəllif: Y.T.Kruşinski
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: © Bakı KitabKlubu
Nəşr ili: 2017
ISBN
Səhifə: 144 səh.
Format: 60x84 1/16 (120x180 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 50

ИЛИ
 

Подробности

Kruşinski Y.T.
Xristian sәyyahın tarixi.
(Sәfәvilər dövlәtinin süqutuna dair qiymətli ilkin mənbə)

Polyak müәllifi Y.T.Kruşinskinin XVIII yüzilliyin birin¬ci yarısında İranda vә Azәrbaycanda baş verәn bir sıra mühüm tarixi hadisәlәri әks etdirәn bu әsәri indiyәdәk ingi-lis, fransız, alman, türk, fars vә başqa dillәrә tәrcümә olun-muş, geniş tədqiqata cәlb edilmişdir.
1708-1726-cı illәrdә Azәrbaycan Sәfәvilər dövlәtinin paytaxtı İsfahanda yaşayıb fәaliyyәt göstәrәn müәllif hәmin әsәrdә Azərbaycanın İran, Rusiya, Zaqafqaziya, Dağıstan, Türkiyə ilә qarşılıqlı münasibətlәrinә, Sәfәvilәr dövlətinin süqutuna geniş yer vermişdir.

Напишите ваш собственный отзыв

Вы пишете отзыв на товар: Xristian sәyyahın tarixi

Метки товара

Используйте пробелы для отделения меток. Используйте одинарные кавычки (') для фраз.

Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Azərbaycan xanlıqlarının qısa tarixi Azərbaycanda türk kimliyi və saxta tarix problemi Şıxlinskilər ( Etno-tarixi və genealoji rakurs) Azərbaycanın qədim və orta əsrlər hərb tarixi Səfəvilər (artırılmış ikinci nəşr)