Xristian sәyyahın tarixi

Be the first to review this product

$2.31
Product code: 1798

Availability: In stock

Quick Overview:


Müəllif: Y.T.Kruşinski
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: © Bakı KitabKlubu
Nəşr ili: 2017
ISBN
Səhifə: 144 səh.
Format: 60x84 1/16 (120x180 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 50

OR
 

Details

Kruşinski Y.T.
Xristian sәyyahın tarixi.
(Sәfәvilər dövlәtinin süqutuna dair qiymətli ilkin mənbə)

Polyak müәllifi Y.T.Kruşinskinin XVIII yüzilliyin birin¬ci yarısında İranda vә Azәrbaycanda baş verәn bir sıra mühüm tarixi hadisәlәri әks etdirәn bu әsәri indiyәdәk ingi-lis, fransız, alman, türk, fars vә başqa dillәrә tәrcümә olun-muş, geniş tədqiqata cәlb edilmişdir.
1708-1726-cı illәrdә Azәrbaycan Sәfәvilər dövlәtinin paytaxtı İsfahanda yaşayıb fәaliyyәt göstәrәn müәllif hәmin әsәrdә Azərbaycanın İran, Rusiya, Zaqafqaziya, Dağıstan, Türkiyə ilә qarşılıqlı münasibətlәrinә, Sәfәvilәr dövlətinin süqutuna geniş yer vermişdir.

Write Your Own Review

You're reviewing: Xristian sәyyahın tarixi

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.