RUS
|AZE
|ENG

Tutinamə

Добавить отзыв

7,50 AZN
код продукта 1825

Доступность: Есть в наличии

Quick Overview:


Müəllif: Ziyaəddin Nəxşəbi
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: © Bakı Kitab Klubu
Nəşr ili: 2017
ISBN: 5-552-00635-6
Səhifə: 470 səh.
Format: 60x84 1/16 (130x200 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 50

ИЛИ
 

Подробности

Ziyaəddin Nəxşəbi. Tutinamə
Fars dilindən tərcümə edən: Əkrəm Bağırov

«Tutinamə» dünya miqyasında böyük şöhrət tapmış yazılı Şərq abidəsidir. Əsər Azərbaycan, Orta və Yaxın Şərq xalqları arasında geniş yayılmış bir mövzuda «məkri-zənan» – «qadınların hiylələri» mövzusunda qələmə alınmışdır. «Tutinamə» başlığı altında bir süjet çərçivəsində verilmiş əlli iki dastan-rəvayət ilk dəfə qədim hind dilində yaranmış yazılı və şifahi mənbələr əsasında XIV əsrdə fars dilinə tərcümə edilmiş və sonradan müxtəlif variantlarda işlənərək dünya xalqlarının çoxunun dilinə çevrilmişdir.
Əsər qədim Şərqin adət və ənənələri, etik qayda-qanunları haqqında maraqlı məlumat verməklə yanaşı, oxucunu həm əyləndirir, həm də düşündürür.
Əsərə müfəssəl ön söz yazılmış və ətraflı şərhlər verilmişdir.
Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.

© Kitab Klubu MMC, 2017
© Azərnəşr, 1991

Напишите ваш собственный отзыв

Вы пишете отзыв на товар: Tutinamə

Метки товара

Используйте пробелы для отделения меток. Используйте одинарные кавычки (') для фраз.

Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Məqalat (söhbətlər) Dünya xalqlarının atalar sözləri Şəms və Mövlana Qabusnamə

Qabusnamə

6,00 AZN
Kəlilə və Dimnə (Qədim hind eposu)