Nəşriyyat və Mətbəələr

Nəşriyyat-Poliqrafiya Müəssisələri

Adiloğlu nəşriyyatı
Altun-kitab nəşriyyatı
Araz nəşriyyatı
Aspoliqraf LTD MMC
Azərbaycan nəşriyyatı
Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi nəşriyyatı
Azərnəşr ("Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı")
Bakı nəşriyyatı
Bəxtiyar-4 nəşriyyatı
Çaşıoğlu nəşriyyatı (Çaşıoğlu Elm İstehsalat Firması)
Çinar-Çap nəşriyyatı
Elm nəşriyyatı (MEA Redaksiya, Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi)
Elm və təhsil nəşriyyatı
Gənclik nəşriyyatı
Hərbi Nəşriyyat
İşıq nəşriyyatı
Lider nəşriyyatı
Maarif nəşriyyatı
Mingəçevir Poliqrafiya Müəssisəsi MMC
Mütərcim nəşriyyatı
Nafta-Press nəşriyyatı
Nafta-Press nəşriyyatı
Nurlan nəşriyyatı NPM (Elm və Təhsil)
Nurlar nəşriyyatı
Öndər nəşriyyatı
Pedaqogika nəşriyyatı
Qanun nəşriyyatı
QAPP-POLİQRAF
Respublika Xatirə Kitabı (redaksiya)
Səda nəşriyyatı
Şəms nəşriyyatı
Şərq-Qərb nəşriyyatı
Şirvannəşr Nəşriyyatı
Təbib nəşriyyatı
Təhsil nəşriyyatı (NP Birliyi)
TQDK nəşriyyatı
Vektor MMC
Xəzər Nəşriyyat MMC
Xəzər Universiteti Nəşriyyatı
Xəzər Universiteti Nəşriyyatı - Azərbaycan ISBN agentliyi
XXI əsr nəşriyyatı
Yazıçı nəşriyyatı
Yeni Poliqrafist
Renessans-A MMC (mətbəə)
Avrasiya Press
Çağdaş As
E.L NPŞirkəti MMC
3 saylı Bakı mətbəəsi
Ideal-Print Nəşriyyatı
Xatun Plyus Nəşriyyatı
Nağıl Evi Nəşriyyatı
Universal Trading-95 MMC
ADPU-nun mətbəəsi