SQL asan yanaşma yolu

Bu məhsula rəy verən ilk şəxs olun

man. 20,00
Məhsulun kodu 1206

Mövcüd olması: Anbarda var

Quick Overview:


Müəllif: Samir Səmədov, Ramin Səmədov
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: “Avropa”
Nəşr ili: 2013
ISBN: -
Səhifə: 224 səh.
Format: 60x84 1/16 (170x240 мм)
Cildi: qalın
Tiraj: 300 nüsxə

Details

Samir Səmədov, Ramin Səmədov
"SQL asan yanaşma yolu"

(Genişləndirilmiş versiya)

Bu kitab verilənlər bazası ilə işləyən proqramistlər, həmçinin verilənlər bazasının administratorları üçün nəzərdə tutulub. Çünki bu kitabın əsas prinsipi SQL-u sıfırdan öyrətmək, o cümlədən SQL biliklərini təkmilləşdirməkdir. Buna görə də bu kitab həm bu sahədə təcrübəsiz olan şəxslər, həm də bu sahədə mütəxəssis olanlar üçün nəzərdə tutulub.

O cümlədən onu da qeyd etmək lazımdır ki, bugünkü gündə informasiyaları verilənlər bazasında saxlayan işlərin avtomatlaşdırılması üçün proqram təminatından istifadə etməyən şirkətə rast gəlmək çox çətindir və əgər sizin proqram təminatınız qabaqcadan yazılmış hesabatlardan başqa, özünüzə SQL yazmağa imkan verirsə, onda sizi maraqlandıran informasiyaları tapmaq sizin üçün daha asan olur. Bu zaman kiməsə müraciət etməyə və ya sizi maraqlandıran informasiyaları sizə verən zaman növbənizi gözləməyə ehtiyac qalmır.

Kitabın mündəricatı:

Ön söz
1. SQL dilinə giriş
Məlumat bazası anlayışı və MBİS. Obyekt-realyasiya məlumat bazaları
SQLSQL standartı
Məlumat bazasında məlumatların tipi
Say tipi
Sətir tipi
Tarix və zamanın tipləri
Digər tiplər
2. SELECT operatoru
3. WHERE şərti operatoru
Şərti operator ilə sorğunun ümumi sxemi
Müqayisə ifadəsi
BETWEEN müqayisə operatoru
IN müqayisə operatoru
LIKE müqayisə operatoru
Boş qiymətlərin axtarışı - IS NULL
Üçqiymətli SQL məntiqi
AND kəsişmə operatoru
OR birləşmə operatoru
NOT inkar operatoru
SQL-da operatorların istifadə qaydası
4. ORDER BY sıralama operatoru
5. Funksiyalar. Birinci hissə. Baza funksiyaları
Sətir funksiyaları
Say funksiyaları
Tarixin işlənmə funksiyası
Tarixin üzərində aparılan arifmetik əməliyyatlar
Bəzi funksiyaların EMP cədvəlinə tətbiqi
6. Məlumatların qruplaşdırılması GROUP BY.
Qruplaşdırma funksiyaları
Qrup funksiyalarının siyahısı və xüsusiyyətləri
Qrup funksiyalarının istifadə olunma nümunələri
HAVING qrup funksiyalarının şərti operatoru
Yerləşdirilmiş qrup funksiyaları
7. Cədvəllərin birləşdirilməsi
Cədvəllərin dekart kəsişməsi
Cədvəllərin birləşmə tipləri
EQUIJOIN – bərabərlik üzrə birləşmə
Cədvəl adlarının alliasları
NONEQUIJOIN - qeyri - bərabərlik üzrə birləşmə
OUTER JOINS – xarici birləşmə
SELF JOIN – öz-özünə birləşmə
ANSI SQL standartı vasitəsilə cədvəllərin birləşməsi
CROSS JOIN
NATURAL JOIN
USING clause
ON CLAUSE
FULL | RIGHT | LEFT OUTER JOINS
THREE-WAY JOINS
8. Altsorğular
Altsorğuların sintaksisi və xüsusiyyətləri
Altsorğuların tipləri
Bir nəticəni etiraz edən altsorğular
ORA - 01427 səhvi
Nəticə qismində bir çox sətri etiraz edən altsorğular
EXISTS
9. Çoxluqlar
Birləşdirmə. UNION
İki çoxluğun fərqi. MINUS
Çoxluqların kəsişməsi. INTERSECT
ORDER BY ilə çoxluqlar
10. Funksiyalar. İkinci hissə. Çevrilmə funksiyaları
Tarix formatının simvol tipinə çevrilməsi
Say tipinin simvol tipinə çevrilməsi
TO_NUMBER
TO_DATE
11. Funksiyalar. Üçünci hissə. Ümumi funksiyalar
NVL
NVL2
NULLIF
COALESCE
CASE
DECODE
12. DDL - məlumatlarının təyin edilmə dili
CREATE TABLE
CREATE TABLE-ın sorğu ilə istifadə edilməsi
ALTER TABLE
DROP TABLE
RENAME TABLE
TRUNCATE TABLE
13. Bazanın bütövlüyünün məhdudiyyətləri
Məlumat bazasında bütövlük məhdudiyyətlərinin xüsusiyyətləri
NOT NULL
UNIQUE
PRIMARY KEY
CHECK
Bütövlük əlaqələrinin nəzəriyyəsi
FOREIGN KEY

Məhdudiyyətlərin idarə edilməsi
14. DML – məlumatlarının manipulyasiya dili
INSERT
UPDATE
DELETE
MERGE
Tranzaksiya
SAVEPOINT saxlanma nöqtəsi
15. Təsvir
Sadə və mürəkkəb təsvirlər
VIEW üzərində DML əməliyyatları
DROP VIEW
ORACLE DATA DICTIONARY
16. DCL – məlumatlarının nəzarət dili
Sistem hüquqları
Obyekt hüquqları
ROLE
REVOKE
17. Məlumat bazasının digər obyektləri

INDEX
SEQUENCE
SYNONYM


Əlavə А. SQL ilə işləmək üçün zəruri proqram təminatı

Əlavə B. Müxtəlif TOAD, SQL*Plus, iSQL*Plus, PLSQL Developer alətləri
vasitəsilə SQL ilə iş üzrə təlimatlar

Əlavə C. Cədvəllərin yaradılması və onların məlumat ilə doldurulması

Əlavə D. İstifadə etdiyimiz cədvəllər

SQL.AZ haqqında

ORACLE distributivini yükləmək üçün

 

SQL kitabının ikinci genişləndirilmiş versiyasında birinci versiyada müşahidə olunan qrammatik, və stilistik səhvlər düzəldilmişdir.

 

Kitaba təzə əlavə edilmiş mövzular:

 • EXISTS
 • WITH
 • ROWNUM
 • Ierarxiya (rekursiv-dövri) sorğuları
 • Sorğuların məhsuldarlığının artırılması bölməsi
 • Sorğunun işlənmə sxemi
 • INDEX. İkinci hissə
 • Funksiya üzrə indekslər
 • Bitmap INDEX
 • EXPLAIN  PLAN
 • HINTS
 • Sorğuların optimal qurulması üzrə 15 məsləhət

Öz rəyinizi yazın

You're reviewing: SQL asan yanaşma yolu

Bu məhsula hansı reytinqi verirsiniz? *

  1 ulduz 2 ulduz 3 ulduz 4 ulduz 5 ulduz
Məzmunu

Məhsulun Teqləri

Teqləri ayırmaq üçün boşluq simvoluna icazə verilsin. Frazalar üçün dırnaq (') simvolunu istifadə edin.