Hikmətin Əvvəli

Добавить отзыв

7,00 AZN
код продукта 1636

Доступность: Нет в наличии

Quick Overview:


Dil: Azərbaycan
Səhifə: 264
Kitabın ölçüsü: 60x90
Nəşriyyat: "Qədim Qala" Nəşriyyat Evi

Подробности

Hikmətin Əvvəli
Müəllif: Əllamə Təbatəbai

“Bidayətul Hikmə” böyük filosof Əllamə Təbatəbainin “mü­təa­li­yə” fəl­­sə­fəsində yazdığı ən mühüm kitablardandır. Bu kitab islam fəl­sə­fəsi ta­ri­­­xində təd­ris olunan fundamental əsərlərdən hesab olunur. “Bidayətul Hik­­­mə”nin or­taya qoyduğu məsələlər, ağılın bəzi mət­ləbləri bir­başa, də­lilsiz dərk edə bilməsi, mütləq mövcud anlayışı, vücudun əsa­ləti, kəs­rət­­də vəh­dət prinsipi, mahiyyətin qeyri-hə­qiqiliyi, zaman, sə­bəbiyyət qa­­nununun ma­­hiy­yəti, Va­cibin isbatı və xüsusiyyətləri kimi müh?m möv­­zulardan iba­­rətdir. “Bi­da­yə­tul Hik­mə” kitabında fəlsəfə öyrənmək is­təyənlərin ilkin mərhələdə eh­tiyac duy­duqları bütün mət­ləb­lər vardır. Ta­­nınmış bir çox filosoflar belə bu kitabdan dərs almış və onların elmi cə­­hətdən ye­tiş­mək­lərində bu kitabın böyük faydası olmuşdur. “Hikmətin Əv­­vəli” kitabı da məhz “Bidayətul Hik­mə” əsərinin əsa­sında işlənilmiş, qə­liz və dərin mətləbləri oxucuya sadə dil ilə çatdırmağa çalışmış bir kitabdır.

Напишите ваш собственный отзыв

Вы пишете отзыв на товар: Hikmətin Əvvəli

Метки товара

Используйте пробелы для отделения меток. Используйте одинарные кавычки (') для фраз.

Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Qısa İslam Ensiklopediyası (2 cilddə) İslam və təbabət  I kitab İslam tarixində çoxfikirlilik ədəb-ərkanı Mənim dinim İslamdır İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik