Ariflərin İrfani Məqamları (III nəşr)

Bu məhsula rəy verən ilk şəxs olun

man. 5,00
Məhsulun kodu 1641

Mövcüd olması: Anbarda var

Quick Overview:Müəllif: İBN SİNA
Dil: Azərbaycan
Səhifə: 208
Kitabın ölçüsü: 60x90
Nəşriyyat: Qədim Qala Nəşriyyat Evi

Details

Ariflərin İrfani Məqamları (III nəşr)
Müəllif: İBN SİNA

"Ariflərin irfani məqamı" kitabı İbn Sinanın “İşarat və tənbihat” ad­­lı əsə­­­ri­nin IX bölməsinin tərcümə və ona verilən şərhindən ibarətdir. “İşa­­rat və tən­bi­hat” İbn Si­­nanın yazdığı mühüm və şah əsərlərindən he­sab edi­lir. Bu kitab mən­tiq və fəl­sə­fə olaraq iki hissədən təşkil olun­muş­dur. O, bu kitabın son üç fəslini ir­­­fana aid et­miş­­dir. Bu üç fəsil o qə­dər dərin ir­­fani fi­kirlərə şamildir ki, ondan bö­­­yük alimlər bəh­­rələnmiş və üs­tün­lü­yü­­nü bə­yan etmişlər. Bu üç irfani fəsillər ara­­­sında da arif­lə­rin irfani məqamları barədə olan IX fə­sil özü­nəməx­­sus yer tu­tur. İbn Sina “Arif­lə­rin irfani məqamları” fəs­­lində arif­lərin mə­­­nəvi yük­sə­liş­ləri za­manı keçdikləri irfani mər­­təbələri izah et­miş, arif­lə­­rin bun­la­rı keçə bil­mələri üçün etdiyi əməllərdən ümu­mi ola­raq da­nış­mış­­dır.

 

Öz rəyinizi yazın

You're reviewing: Ariflərin İrfani Məqamları (III nəşr)

Bu məhsula hansı reytinqi verirsiniz? *

  1 ulduz 2 ulduz 3 ulduz 4 ulduz 5 ulduz
Məzmunu

Məhsulun Teqləri

Teqləri ayırmaq üçün boşluq simvoluna icazə verilsin. Frazalar üçün dırnaq (') simvolunu istifadə edin.

Sizi bu məhsullar da maraqlandıra bilər
Hikmətin Əvvəli

Hikmətin Əvvəli

man. 7,00
Zamanı Necə Yeyək İnsan Dünyadan Sonradan Sonra (II nəşr) Bəla və Səbir (III nəşr) Xisal (Xislətlər)

Xisal (Xislətlər)

man. 4,50