Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti

Добавить отзыв

10,00 AZN
код продукта 385

Доступность: Есть в наличии

Quick Overview:


Müəllif: Redkollegiya
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: "Elm"
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-453-49-2
Səhifə: 464 səh.
Format: 60x90 1/16 (160x220 мм)
Cildi: bərk
Tiraj: 1000 nüsxə

ИЛИ
 

Подробности

"Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti" (I cild)
/söz kökləri/

Təqdim olunan tezlik lüğətinin tərtibi üçün Azərbaycan dilinin bütün üslubları təmsil olunmaqla təxminən 50 milyona yaxın söz-formadan ibarət mətnlər linqvostatistik təhlilə cəlb olunmuşdur. Elmi, bədii, publisist, rəsmi, məişət və s. Üslublara dair materialların elektron variantlarının mövcudluğu tədqiqatın hərtərəfli olmasına və statistik seçmə baxımından etibarlılığına imkan yaratmışdır. Lüğətdə 12000-ə yaxın söz kökü əhatə olunmuşdur. Leksikanın statistik modeli kimi tezlik lüğətləri nəzəri və tətbiqi dilçiliyin, ümumi leksikologiyanın, dil tədrisinin bir çox problemlərinin həlli üçün əvəzsiz mənbədir. Lüğət-minimumların, danışıq kitabçalarının hazırlanması, tədris materiallarının seçimi prosesində tezlik lüğətlərindən faydalanmaq olar. Tezlik lüğətləri dilin sözəmələgətirmə tiplərinin, sözdəyişdirmə imkanlarının araşdırılması, orfoqrafiya və qrafikanın təkmilləşdirilməsi baxımından da böyük səmərə verə bilər. Lüğətdən dil mütəxəssisləri, orta və ali məktəb müəllimləri, mətbuat işçiləri istifadə edə bilərlər. 

Напишите ваш собственный отзыв

Вы пишете отзыв на товар: Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti

Метки товара

Используйте пробелы для отделения меток. Используйте одинарные кавычки (') для фраз.