“Haylada unudulan tariximiz və təmbur”

Добавить отзыв

5,00 AZN
код продукта 354

Доступность: Есть в наличии

Quick Overview:

Akif Məmmədli
Haylada unudulan tariximiz və təmbur


© Kitab Klubu, 2013,
120 səh.
ISBN 978 9952 8202 0 1


ИЛИ
 

Подробности

Akif Məmmədli
“Haylada unudulan tariximiz və təmbur”
Elmi redaktor: Y.M.Mahmudov

Kitabda Balakən-Zaqatala bölgəsinin folkloru ilk dəfə tədqiqata cəlb edilib və bununla bölgə tarixinin, etnoqrafiyasının bəzi məqamlarına aydınlıq gətirməyə cəhd göstərilib. Qədim türklər ən əski çağlardan bəri bir nəslin, bir soyun yaşadığı yeri “tabun” adlandırırdılar. Balakən-Zaqatala bölgəsində (həmçinin İlisuda) bir nəslin yaşadığı yerə, obaya bu gün də “tabun” deyilir. Buna haylalarda və bölgədəki yaşlıların dilində tez-tez rastlanır. İlk dəfə bölgə folklorunun bu qədər çoxlu sayda nümunələri toplu şəklində dərc edilir.

Напишите ваш собственный отзыв

Вы пишете отзыв на товар: “Haylada unudulan tariximiz və təmbur”

Метки товара

Используйте пробелы для отделения меток. Используйте одинарные кавычки (') для фраз.