RUS
|AZE
|ENG
Новый товар

Həqq Məndədir /Seçilmiş əsərləri/

Добавить отзыв

7,00 AZN
код продукта 1931

Доступность: Есть в наличии

Quick Overview:


Müəllif: İmadəddin Nəsimi
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: © Bakı Kitab Klubu
Nəşr ili: 2019
ISBN: -
Səhifə: 378 səh.
Format: 60x84 1/16 (140x200 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 100

ИЛИ
 

Подробности

İmadəddin Nəsimi
Həqq Məndədir
Seçilmiş əsərləri

İ.Nəsimi Azərbaycan şerinin şəkli xüsusiyyətlərinin təkmilləşməsində çox mühüm rol oynamış, əruz vəzninin bəhrlərini Azərbaycan dilinin xüsu-siyyətlərinə uyğunlaşdırmağa çalışmışdır. O, əsərlərini 3 dildə yazmışdır.
Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində ilk dəfə müstəzad, mürəbbe və tərcibəndlər yazmışdır. Onun rübailəri, tüyuğları bədii quruluş və məzmunca orijinal və qiymətlidir. Rübailərində hürufiliyin müddəaları, şairin fəlsəfi görüşləri, Həyat və Kainat haqqında düşüncələri yığcam və məntiqi bir dildə ifadə olunmuşdur.
Nəsiminin əsərləri hələ sağlığında Azərbaycan, Yaxın Şərq, İraq, Kiçik Asiya və Suriyada, eləcə də Orta Asiyada və uyğurlar içərisində geniş şöhrət tapmışdı. Nəsiminin ana dilində yazdığı əsərlər Azərbaycan şerinin inkişafına, o cümlədən Şah İsmayıl Xətai , Füzuli, Vaqif kimi böyük sənətkarların yaradıcılığına qüvvətli təsir göstərmişdir.
Kitabımıza şairin şeirləri, qəzəlləri, müstəzadları, tərcibəndləri, tuyuğları, məsnəviləri daxil edilmişdir.

Qeyd: şairin poetik üslubuna və ifadə formasına xələl gəltirməmək üçün apostrof işarəsi olduğu kimi saxlanılmışdır

Напишите ваш собственный отзыв

Вы пишете отзыв на товар: Həqq Məndədir /Seçilmiş əsərləri/

Метки товара

Используйте пробелы для отделения меток. Используйте одинарные кавычки (') для фраз.

Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Hafiz Şirazinin qəzəlləri Əliağa Vahid. Qəzəllər Qurani-Kərim və Hədislər Nəsimi yaradıcılığının ideya-mövzu qaynağı kimi İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri (2 cilddə) Seyyid İmadəddin Nəsiminin seçilmiş bəzi şeirlərinin şərhi