RUS
|AZE
|ENG

Faciə: janriçi mutasiyalar

Добавить отзыв

7,00 AZN
код продукта 1878

Доступность: Есть в наличии

Quick Overview:


Müəllif: Aydın Talıbzadə
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: "Kritika Kitab Evi"
Nəşr ili: 2018
ISBN: -
Səhifə: 212 səh.
Format: 60x84/16 (120x180 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 300 nüsxə

ИЛИ
 

Подробности

Aydın Talıbzadə
Faciə: janriçi mutasiyalar

Kitab ADMİU-nun həm müəllim, həm də tələbə-ləri üçün “dərsdənkənar oxu” qismində nəzərdə
tutulub və struktur təhlillə yanaşı dünyagörüşü məsələlərini də hədəfləyib. Lakin bu “oxu”dan peşəkar
aktyor və rejis-sorların, ədəbiyyatşünasların və hətta filosofların fayda-lanması da istisna edilmir. Çünki
müəllif kitabda janrın fəlsəfəsini (fəlsəfi konseptlərini), sosio-psixologiyasını (toplumda yaratdığı
diskursları) panoramlaşdırmağa, in-sanın ruhsal ovqatına, ünsiyyət faktoruna təsirini şərtlən-dirən kodları
açmağa, onların altyapısını öyrənməyə, müxtəlif mütəxəssislərin faciə ilə bağlı fikirlərinin mo-zaikası
içindən sivişib öz konsepsiyasını aktuallaşdır-mağa, postdramatik teatr müstəvisində faciənin necə an-
laşıldığını elmin gündəminə gətirməyə çalışır.
“Faciə: janriçi mutasiyalar” risaləsində müəllif tragediyanı bəşər tarixinin və insan düşüncəsinin
çox önəmli və simptomatik hadisəsi statusunda araşdırır.

Напишите ваш собственный отзыв

Вы пишете отзыв на товар: Faciə: janriçi mutasiyalar

Метки товара

Используйте пробелы для отделения меток. Используйте одинарные кавычки (') для фраз.