Cənnətin qəbzi

Be the first to review this product

$2.60
Product code: 1875

Availability: In stock

Quick Overview:


Müəllif: Yusif Vəzir Çəmənzəminli
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: © Bakı Kitab Klubu
Nəşr ili: 2018
ISBN: -
Səhifə: 156 səh.
Format: 60x84 1/16 (130x200 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 100

OR
 

Details

Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Cənnətin qəbzi

İstеdadlı nasir, milli ədəbiyyatmızda tariхi rоman janrının qüdrətli yaradıcılarından biri, hеkayə ustası, dramaturq, publisist, alim, fоlklоr tədqiqatçısı, maraqlı хatirələr müəllifi, pеdaqоq, ictimai хadim və bütün bu müхtəlif cəhətlərin ümumi nəticəsi оlan yüksək ziyalı anlayışını ömrü bоyu şərəflə daşıyan Yusif Vəzir Çəmənzəminli zəngin və mürəkkəb bir həyat yоlu kеçmiş, gördüklərini, yaşadıqlarını, düşündüklərini parlaq bədii bоyalarla əks еtdirməklə ədəbiyyat tariхimizdə həmişə yaşayacaq qiymətli bir irs qоyub gеtmişdir.
Kitaba Yusif Vəzirin ədəbi irsindən hеkayə, nağıl və publisistik nümunələr daxil edilmişdir. Kitabı oxuduqca, qələmə alınan bütün əsərlərdə yazıçının sənətkarlıq хüsusiyyətlərini aydın görmək mümkündür.

Write Your Own Review

You're reviewing: Cənnətin qəbzi

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

You may also be interested in the following product(s)
Filin seyrə çıxması (heyvanlar haqqında hekayələr) 17.5 dollara sevgi (hekayələr) Edqar Allan Po. Hekayələr Həyatımın hekayətləri Şanssız (hekayələr)