Bәһmənyarın fәlsәfəsi

Bu məhsula rəy verən ilk şəxs olun

man. 5,00
Məhsulun kodu 1797

Mövcüd olması: Anbarda var

Quick Overview:


Kitabın adı: Bəhmənyarın fəlsəfəsi
Müəllif: Zakir Mәmmәdov
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: © Bakı Kitab Klubu
Nəşr ili: 2017
ISBN -
Səhifə: 216 səh.
Format: 60x84 1/16 (150x200 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 50

OR
 

Details

Mәmmәdov Z.C.
Bәһmənyarın fәlsәfəsi

TƏFƏKKÜR VƏ İDRAK SERİYASI

Kitab Bәһmәnyarın әn böyük əsәri «Әt-Təһsil»in әsasında yazılmışdır. Bundan başqa, onun «Metafizika elminin mövzusu», «Mövcudatın mərtəbәləri» vә İbn Sinaya mәktubundan da istifadə olunmuşdur. İdrak prosesindә һissi ilә rasionalın rolunun Bәһmәnyar tәrəfindәn düzgün qiymətləndirilməsi әsәrdә xüsusi qeyd edilir. Filosofun fikrincә, konkret predmetlәr һisslәrlә qavranılır, onların maһiyyәti isə әql ilә dәrk olunur.
Müəllif Bәһmәnyarın guya sxolastik dәlillәrlә dünyanın allaһ tәrәfindən yaradılmasına dair Quran eһkamını müdafiә etmәsini vә idrakın һissi mәrһәlәsinә әһәmiyyәt vermәməsini iddia edən tədqiqatçılarla elmi mübaһisәlәr aparır.

© Kitab Klubu MMC, 2017

Öz rəyinizi yazın

You're reviewing: Bәһmənyarın fәlsәfəsi

Bu məhsula hansı reytinqi verirsiniz? *

  1 ulduz 2 ulduz 3 ulduz 4 ulduz 5 ulduz
Məzmunu

Məhsulun Teqləri

Teqləri ayırmaq üçün boşluq simvoluna icazə verilsin. Frazalar üçün dırnaq (') simvolunu istifadə edin.

Sizi bu məhsullar da maraqlandıra bilər
Neft fəlsəfəsi I cild Cinayət və cəzanın fəlsəfəsi İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik Fəlsəfə tarixi

Fəlsəfə tarixi

man. 14,00
Üç mədəniyyət