RUS
|AZE
|ENG

Azәrbaycan istiqlal mübarizәsi tarixi

Добавить отзыв

6,50 AZN
код продукта 1824

Доступность: Есть в наличии

Quick Overview:


Müəllif: Hüseyn Baykara
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: © Bakı Kitab Klubu
Nəşr ili: 2017
ISBN: -
Səhifə: 348 səh.
Format: 60x84 1/16 (130x200 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 50

ИЛИ
 

Подробности

Hüseyn Baykara. Azәrbaycan istiqlal mübarizәsi tarixi

Türk dilindən çevirəni
Elşən Əbülhəsənli

Müstәqil milli Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründәn bәһs edәn bu kitab ilk dәfә 1975-ci ildә İstanbulda türk dilindә nәşr olunmuşdur. Әsәrdә Azərbaycanın Rusiya tәrәfindәn işğalı, yeni yaranan dövlәtin başına gәlәn müsibәtlәr, V.İ.Leninin «alman casusu» olduğu, S.Şaumyanın nә üçün Bakıya gәldiyi, ermәnilәrin vә bolşeviklәrin törәtdiklәri qırğın, türklәrin һәrbi yardımı vә s. bizә mәlum olmayan һadisәlәr, sәnədlər öz әksini tapmışdır. Kitabda, һәmçinin Azәrbaycanın müһacirәtdә olan ziyalıları һaqqında da geniş mәlumat var.

© Kitab Klubu MMC, 2017
© Azərnəşr, 1992

Напишите ваш собственный отзыв

Вы пишете отзыв на товар: Azәrbaycan istiqlal mübarizәsi tarixi

Метки товара

Используйте пробелы для отделения меток. Используйте одинарные кавычки (') для фраз.

Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu  Azərbaycan Cümhuriyyəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu (2-ci nəşr) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hərb tarixi (2 cilddə) İstiqlal yürüşü 1918