Kitab Klubu
RUS
|AZE
|ENG
USD AZN EUR
You are in the right site now!

Azәrbaycan istiqlal mübarizәsi tarixi

Be the first to review this product

$3.75
Product code: 1824

Availability: In stock

Quick Overview:


Müəllif: Hüseyn Baykara
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: © Bakı Kitab Klubu
Nəşr ili: 2017
ISBN: -
Səhifə: 348 səh.
Format: 60x84 1/16 (130x200 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 50

OR
 

Details

Hüseyn Baykara. Azәrbaycan istiqlal mübarizәsi tarixi

Türk dilindən çevirəni
Elşən Əbülhəsənli

Müstәqil milli Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründәn bәһs edәn bu kitab ilk dәfә 1975-ci ildә İstanbulda türk dilindә nәşr olunmuşdur. Әsәrdә Azərbaycanın Rusiya tәrәfindәn işğalı, yeni yaranan dövlәtin başına gәlәn müsibәtlәr, V.İ.Leninin «alman casusu» olduğu, S.Şaumyanın nә üçün Bakıya gәldiyi, ermәnilәrin vә bolşeviklәrin törәtdiklәri qırğın, türklәrin һәrbi yardımı vә s. bizә mәlum olmayan һadisәlәr, sәnədlər öz әksini tapmışdır. Kitabda, һәmçinin Azәrbaycanın müһacirәtdә olan ziyalıları һaqqında da geniş mәlumat var.

© Kitab Klubu MMC, 2017
© Azərnəşr, 1992

Write Your Own Review

You're reviewing: Azәrbaycan istiqlal mübarizәsi tarixi

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.