Azәrbaycan istiqlal mübarizәsi tarixi

Bu məhsula rəy verən ilk şəxs olun

man. 6,50
Məhsulun kodu 1824

Mövcüd olması: Anbarda var

Quick Overview:


Müəllif: Hüseyn Baykara
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: © Bakı Kitab Klubu
Nəşr ili: 2017
ISBN: -
Səhifə: 348 səh.
Format: 60x84 1/16 (130x200 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 50

OR
 

Details

Hüseyn Baykara. Azәrbaycan istiqlal mübarizәsi tarixi

Türk dilindən çevirəni
Elşən Əbülhəsənli

Müstәqil milli Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründәn bәһs edәn bu kitab ilk dәfә 1975-ci ildә İstanbulda türk dilindә nәşr olunmuşdur. Әsәrdә Azərbaycanın Rusiya tәrәfindәn işğalı, yeni yaranan dövlәtin başına gәlәn müsibәtlәr, V.İ.Leninin «alman casusu» olduğu, S.Şaumyanın nә üçün Bakıya gәldiyi, ermәnilәrin vә bolşeviklәrin törәtdiklәri qırğın, türklәrin һәrbi yardımı vә s. bizә mәlum olmayan һadisәlәr, sәnədlər öz әksini tapmışdır. Kitabda, һәmçinin Azәrbaycanın müһacirәtdә olan ziyalıları һaqqında da geniş mәlumat var.

© Kitab Klubu MMC, 2017
© Azərnəşr, 1992

Öz rəyinizi yazın

You're reviewing: Azәrbaycan istiqlal mübarizәsi tarixi

Bu məhsula hansı reytinqi verirsiniz? *

  1 ulduz 2 ulduz 3 ulduz 4 ulduz 5 ulduz
Məzmunu

Məhsulun Teqləri

Teqləri ayırmaq üçün boşluq simvoluna icazə verilsin. Frazalar üçün dırnaq (') simvolunu istifadə edin.