Retro kitablar

- Retro -  книги

 

 

Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzi
Azərbaycan dünyası
Word of Azerbaijan
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunan sənət toplusuna Azərbaycan xalqının tanınmış 33 rəssamının bir çox üslubda işlənən təsviri sənət nümunələri daxil edilmişdir.
“Qismət”, 1998, 320 səh., 22x31, rəngli, sərt, 500
250000 /50 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Hüseyn Hüseynzadə
Tahir Əmiraslanov
Azərbaycan kulinariyasi
(azərbaycan, rus və ingilis dillərində)

65000 /13 manat, Kitab Klubu, tel: 492-12-38

 

Hüseyn Hüseynzadə
Azərbaycan xörəkləri
(azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
Fotoalbom dünyada özünəməxsus dadı və rəngarəngliyi ilə şöhrət tapan milli Azərbaycan mətbəxi, onun geniş yayılmış növləri, xalqımızın ənənəvi süfrə mədəniyyəti və qonaqpərvərliyi haqda dəyərli məlumatlar verir.
ISBN 5-89650-298-2, "İşıq", 1997, 232 səh., 24x31, rəngli, sərt
65000 /13 manat, Kitab Klubu, tel: 492-12-38

Azərbaycan qalalar * qəsrlər
Azerbaijan fortresses * castles
This book is an exciting and thrilling trip to the world of ancient history of the beautiful country of Azerbaijan with its rich culture. There you can get acquainted both with the samples of stone architecture and defences, ancient weapons and picturesque landscapes of Azerbaijan.
Bakı, 1994, 264 səh., 23x30, rəngli, sərt
65000 /13 manat, Kitab Klubu, tel: 492-12-38

 

 

 

 

Vəsimə Ismayılqızı
Azərbaycan oldugu kimi
(azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
65000 /13 manat, Kitab Klubu, tel: 492-12-38

 

 

 

 

Naxçıvan Ensiklopediyası

Naxçıvan Ensiklopediyası muxtar respublikanın təbiətindən, tarixindən, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və elmi-mədəni həyatından sistemli şəkildə bəhs edən elmi nəşrdir. Burada respublikaya həsr olunmuş kompleks məqalədən əlavə, diyarın bütün inzibati rayonları, fiziki-coğrafi obyektləri, şəhər və kəndləri, geoloji quruluşu, yeraltı və yerüstü təbii sərvətləri haqqında məqalələr verilmişdir.

70000 /14 manat

 

Piriyev R.X.
Geodeziyanın əsasları və topoqrafiya (kiril əlifbasında)
Dərslikdə geodeziyanın məqsəd və vəzifələri, topoqrafik xəritələrin, üfüqi və şaquli planalmanın həm nəzəri, həm də təcrübi üsulları şərh edilir. Kitabdan coğrafiya, geologiya, hidrologiya, torpaqşünaslıq, inşaat institutunun tələbələri, müəllimləri və istehsalatda çalışan mütəxəssislər istifadə edə bilərlər.
“Bakı Universiteti”, 1994, 392 səh., 15x22, rəngli, sərt, 3500
15000 /3 manat

 

Mənim Oxford ingiliscə-azərbaycanca şəkilli lugətim
Lügətə şəkillərdə 500 sözün ingilis dilinə tərcüməsi daxil edilib. Kitab məktəbəqədər uşaqlara və ibtidai sinif şagirdlərinə ingilis dilini öyrətmək üçün gözəl vəsaitdir.
“Ayna metbu evi”, 2000, 72 səh., 23x29, rəngli, sərt, 500
20000 /4manat, Kitab Klubu, tel: 492-12-38

 

 

 

Uzeyir Hajibayov
Arshin mal alan (The Cloth Peddler). A musical Comedy in 4 acts
Translated by Seyran Sanan oghlu Aghabayov

“Arshin mal alan” - “The Cloth Peddler” is a delightful romantic musical comedy created by Azerbaijan’s renowned composer Useyir Hajibayov.
In all centuries the progressive Azerbaijani thinkers always thought about the freedom of Azerbaijani woman and about free love of the youth. By old traditions young people in Azerbaijan would not see each other till the day of marriage/ In the operetta “The Cloth Peddler” U/Hajibayov showed the youth the way of free love. He proved that a man or a woman has to marry of his or her choice.

“Azerbaijan University” Publishers, 2002 160p. (illustrations)

Azerbaijan Art
The collection published in the catalogue (5) is a part of Azerbaijan national art and the property of Azerbaijan people and is protected under the legislation of Azerbaijan Republic.
The Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan
© Sheikh Safi Ltd.

 

 

 

Editor: Academician NASA Akif A. ALI-ZADEH
SOUTH-CASPIAN BASIN: geology, geophysics, oil and gas content
The book consists of reports of Azerbaijan scientists. The reports are dedicated to urgent problems of geology, geophysics and oil-gas potential in the South Caspian basin (SCB) based on results of recent investigations. Formation of oil-gas systems in the region is substantiated by specific geodynamic environment accompanied by tectonic-magmatic activation at the neotectonic stage. From positions of sequence stratigraphy there have been newly considered lithogenesis of oil-gas systems on the base of hydrodynamic peculiarities of sedimentation creating architecture of the sedimentary basin.
The book was written for a wide circle of geologists and geophysicists who are engaged in problems of formation of oil-gas systems in the folded structures.

Baku, "Nafta-Press", 2004,333 p.
This issue is published by the decision of the Academic Board of the Geology institute, Azerbaijan National Academy of Sciences

 

Hacı Cabir Müzəffər oğlu Xəlifzadə
Sənubər Qara Qızı Xəlifzadə
(Azərbaycan və rus dilində)

Azərbaycan milli içkiləri
Həyat cövhəri
Kitabda Azərbaycanda hazırlanan və istifadə olunan məxtəlif içkilərin 50 resepti təklif edilir. Bunları ev şəraitində asanlıqla hazırlamaq mümkündür.
“Azərbaycan” 1997, 48 səh.,14x20, rəngli, yumşaq, 3000
7000/1,4 AZN

 

Ə.M.Abbasov, V.Ə.Qasımov, R.A.Quliyev
İntellektual informasiya sistemlərində qərar qəbuletmə üsulları
Dərslik qərar qəbuletmə problemləri, onların həlli üçün son dövrlər istifadə edilən qeyri-səlis riyaziyyat, biliklər bazaları, biliklərin təsvir və emal edilməsi üsulları və qərar qəbuletməyə yardım (ekspert) sistemləri ətraflı araşdırılır.
“İqtisad Universiteti”, 2003, 256 səh., 14x20, sərt, 500
Tel.: 514-20-15
 

 

JAS Group
Heydar Aliyev Azerbaidjanul in Pragul secolului XXI
Dil - Rumın
ISBN 9975-9540-0-5, Kişinyov, 2000, 64 səh., 13x19, yumşaq
Əlavə məlumat Mateevici – 109, Tel.: 224-45-22, 0037379104008
 

 

A.Galayev
Nu Mai İncap Eu in Lumea Aceasta
Dil - Rumın
ISBN 9975-901-18-2, Kişinyov, 1999, 108 səh., 14x20, sərt
Əlavə məlumat Mateevici – 109, Tel.: 224-45-22, 0037379104008
 

 

 

D.A.Aliyev, Z.I.Akperov
Fotosinteza şi recolta de soia
Dil - Rumın
ISBN 9975-67-062-8, Kişinyov “Ştiinta”, 1998, 128 səh., 14x21, yumşaq
Əlavə məlumat Mateevici – 109, Tel.: 224-45-22, 0037379104008
 

 

Tərtibçi-redaktor: Afaq Məsud
Dünyanın səsi
“Dünyanın səsi” hekayələr toplusu mənəvi sərvətləri uca tutan, zəngin mədəni irsi aşılayan Azərbaycan cəmiyyəti ilə ABƏŞ arasındakı əməkdaşlığın maraqlı bəhrəsidir. Kitabda ABƏŞ-də təmsil olunan ölkələrin və xalqların - Britaniya, ABŞ, rus, yapon, türk ərəb, norveç ədəbiyyatlarından ən layiqli nümunələr seçilərək Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur.
ISBN 5-7220-0422-7,“Azərbaycan tərcümə mərkəzi”, 2001, 384 səh., 16x21, sərt, 1000
2 AZN

 

 

Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası
Ekoenergetika terminləri lüğəti (Rusca-Azərbaycanca-İngiliscə)
Kitaba ekoenergetika sahəsində işlənən əsas terminlər 3 dildə verilir.
2001, 400 səh., 15x21, yumşaq
2 AZN

 

 

Esmira Şükürova
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Həyatı, mühiti, yaradıcılığı
Əsərdə 20-ci əsrin poeziya günəşi, istedadlı şair M.Şəhriyarın həyatı, mühiti, bədii irsi araşdırılır, Azərbaycan xalqının milli psixologiyası, milli adət-ənələləri və bayram mərasimləri, milli mətbəx xüsusiyyətləri tədqiqatçı tərəfindən özünəməxsus üslubda tədqiq olunur.
“Maarif”, 1999, 224 səh., şəkilli, 15x21, sərt, 1500
2 AZN