Altun Kitab

«Altun kitab» nəşriyyatı» Məktəbli kitabxanası


Son nəşrlər (ardı)  1  2  3  4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 

«Məktəblinin kitabxanası» nəşr layihəsi

«Altun kitab» nəşriyyatı «Məktəblinin kitabxanası» nəşr layihəsini həyata keçirməyə başlayıb. Layihə üzrə aşağıdakı seriyalar üzrə 100 kitabın nəşri nəzərdə tutulub:

1. Şifahi xalq ədəbiyyatı
2. Azərbaycan nağılları
3. Dastanlar
4. Azərbaycan klassik ədəbiyyatı
5. Dünya xalqlarının nağılları
6. Dünya ədəbiyyatından seçmələr 2005-ci il fevral ayında işıq üzü görəcək kitablar «Şifahi xalq ədəbiyyatı» seriyasından (Seriyanın baş məsləhətçisi prof. Məhərrəm Qasımlıdır)

 

© Altun Kitab

Tərtibçi-redaktor – f.e.n. Rafiq İsmayılov

Rəssamlar – Zöhrab Cabbarov, Aydın Tağıyev

Kitabın ölçüləri – 135 mm x 195 mm
Qapaq – rəngi, parlaq laminasiya
Həcmi – 96-120 səh.
Pərakəndə satış qiyməti – 5000/1 manat
Topdansatış qiyməti – 4000/0,8 manat

 

AĞ ATLI OĞLAN

HERAKLIN ON İKİ QOÇAQLIĞI

TARİXİ RƏVAYƏTLƏR

ATALAR SÖZÜ VƏ MƏSƏLLƏR

DAŞDƏMİR

ŞAHZADƏ VƏ DİLƏNÇİ

QORXULU NAĞILLAR

DANABAŞ KƏNDİNİN ƏHVALATLARI

İBRAHİM

BƏHLUL DANƏNDƏ LƏTIFƏLƏRI

BAYATILAR

MOLLA NƏSRƏDDİN LƏTİFƏLƏRİ

BAŞSIZ ATLI

ƏFSANƏLƏR

BOSTANÇI VƏ ŞAH ABBAS

XALQ MAHNILARI

PROMETEY VƏ ARQONAFTLAR

ÜŞAQ FOLKLORU

İXTİRALAR VƏ KƏŞFLƏR

ALIN YAZISI

MAUQLİ

TAPMACALAR

AŞIQ ŞEİRİ

DƏFİNƏLƏR ADASI

BAYRAMLAR VƏ TARİXİ GÜNLƏR

BAŞSIZ ATLI

AMFİBİYA ADAM

SONUNCU MOGİKAN

ROBİNZON KRUZO

KAPİTAN QRANTIN UŞAQLARI

EZOP TƏMSİLLƏRİ

LAFONTEN TƏMSİLLƏRİ

HUMANİTAR  MƏNTİQ

MAVİ QATARIN SİRRİ

GÖRÜNMƏZ ADAM

BALACA ŞAHZADƏ

QRAF MONTE KRİSTO

 

 
           
           
           

 

«Altun kitab» nəşriyyatı» Azərbaycan klassik poeziyası

 

 

 

 

 

 

 

Tərtibçilər: Xəlil Yusifli, Sabir Əlim Xəliloğlu
İmadəddin Nəsimi, Əfzələddin Xəqani, Şah İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli, 2 ciddə
Azərbaycan klassik poeziyası seriyasından olan kitablarda dahi şairlərimizin seçilmiş əsərləri toplanmışdır.
“Altun Kitab”-“OKA Ofset”, 2005, 300 səhifədən çox, 14x20, rəngli, yumşaq
25000/5 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

«Altun kitab» nəşriyyatı» Islamın müqəddəs simaları

 

Əhməd Əmin Təmiz
Həzrəti Fatimə, Həzrəti Əli, Həzrəti Əbubəkr, Həzrəti Ömər, Həzrəti Osman, Həzrəti Aişə
İslamın müqəddəs simaları seriyasından olan bu kitablarda dünya tarixində mühüm yer tutmuş, insanlığa örnək olan çox maraqlı və müqəddəs şəxsiyyətlərin keçdiyi ömür yolundan bəhs edilir.
“Altun Kitab”, 2005, 232 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 300
10000-15000/2-3 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Son nəşrlər (ardı)  1  2  3  4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16