Heydər Əliyev Fondunun kitabları

 


Qarabağ həqiqətləri (seriyası)


Beş qısa, lakin informativ kitabçadan ibarət bu dəst Qarabağın tarixi, Qarabağ münaqişəsinin başlanması, Erməni terrorçu dəstələrinin Azərbaycana qarşı fəaliyyəti, Xocalı soyqırımı, Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünün nəticələri haqqında məlumatları özündə əks etdirir. Dəst ingilis, fransız, alman, rus və macar dillərində nəşr edilmişdir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tərt.: S. Məmmədəliyeva
Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi


Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi: Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyevanın mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti: dövri mətbuat materialları əsasında tərtib edilmişdir (1995-2007)
“Nurlar”, 2007, 424 səh., 14x21, yumşaq
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Müharibə və tarixi mədəniyyət abidələrimiz


Kitaba işğal altında qalan Azərbaycan ərazilərindəki tarixi-mədəniyyət abidələrinin, ziyarətgahların, məscid və məbədlərin yalnız bir hissəsinin adları toplanmışdır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fəxri xiyaban


Kitab Bakı şəhərindəki fəxri xiyabanın yaranma tarixi və xiyabanda dəfn edilmiş şəxslər haqqında ikidilli

(Azərbaycan və ingilis) müfəssəl bələdçidir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qarabağ xanəndələri


Qarabağ muğam məktəbi, onun yaranması və təşəkkülü, görkəmli nümayəndələri haqqında Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məlumat verən kitabdan və 24 nəfər görkəmli sənətkarın səsləri yazılmış 24 lazer diskindən ibarət nəfis tərtibatlı albomdur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heydər Əliyev Fondunun illik nəşri


Heydər Əliyev fondunun yaranması, Fondun siyasəti, həyata keçirdiyi tədbirlər və Fondu ziyarət etmiş qonaqların təəssüratları haqqında illik məlumatlar toplusudur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Р.И. Иванов

Генерал-адъютант его величества


Книга, посвящена жизнеописанию и воинской доблести нашего знаменитого земляка, старейшего военачальника русской армии, командующего в разное время героическими воинскими соединениями Гусейнхана Нахичеванского. Произведение основано на редких архивных материалах, имеет огромное значение для воспитания азербайджанской молодежи в военно-патриотическом духе.
“Герои от-ва”, 2006, 250 стр., 15x21, твердая, 1000