EVLİYA ÇƏLƏBİ SƏYAHƏTNAMƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN

Yeni nəşrlər silsiləsindən
 

 

Nəşrə hazırlayan: Mehmet Rıhtım
"Evliya Çələbi səyahətnaməsində Azərbaycan"

(azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran: Minaxanım Təkləli)

Görkəmli türk səyyahı Evliya Çələbinin Azərbaycana olan səfərləri (1646-1666) əhatə olunan bu kitabda XVII əsr Azərbaycanının tarixi, coğrafiyası, ölkədəki siyasi durum, əhalisi, onun məşğuliyyəti, məişəti barədə qiymətli bilgilər öz yerini tutur. Evliya Çələbi xatirələrinin işığında Orta əsr Azərbaycan xanlıqlarının tam arealı və onların regional siyasətə təsirini bərpa etmək mümkün olur.

 

"Nurlar" NPM, QAFQAZ ARAŞDIRMALARI İNSTİTUTU
2012, 296 səh., tam rəngli, şəkilli, nəfis nəşr. format 21x28, qalın və nazik cild


Qiyməti: Qalın cild - 28.00 AZN

                Nazik cild - 25.00 AZN
 

SATIŞI Bakı Kitabı Klubunda
Telefon: 012 4921238, 050 4049113; E-mail
: kitabklubu@gmail.com