Uşaq ədəbiyyatı

Ələmdar Quluzadə

Məhləmizin uşaqları

Öz yaradıcılığında uşaq ədəbiyyatının gözəl nümunələrini yaradan şair-publisist Ə. Quluzadə bu kitabında da öz ənənəsinə sadiq qalıb. Kitabda Ə. Quluzadənin son illər yazdığı şerlər toplanıb. Uşaq dünyasına uşaq psixologiyasına yaxından bələd olan şair son illər qələmə aldığı şerlərlə yenə də balacaların görüşünə gəlib.

"Şirvannəşr", 2004, 80 səh., 14x20, rəngli, yumşaq

Tərtibatçılar: Nərmin Əfəndiyeva, Zərifə Rüstəmova

Uşaq haqları ilə tanışlıq və biliklərin uşaqdan-uşağa ötürülmə üsulları

Bu kitabçada balaca oxucular öz haqları, yəni Uşaq Haqları barəsində məlumatlar əldə edə biləcək. Məlumat üçün deyə bilərik ki, uşaq haqları ilə ilk tanışlıq «Haqlar Əlifbası» kitabçasından başlanıb. Bu kitab isə onun davamı olaraq haqları daha geniş və ətraflı izah edir.

«Çaşıoğlu» mətbəəsi, 2004, 62 səh., 21x29, rəngli, yumşaq

Razılaşma yolu ilə, «Şirvannəşr», tel.: 4-92-93-72  

Aysel Mədədli

Göy qurşağı

Kitabda məktəbli Ayselin şerləri toplanıb. Uşaq dünyasının aynası olan bu kitabdakı şerlərin dili şirin və sadədir. Bu kitabda diqqət çəkən məqam balaca müəllif öz şerlərində oxucunu düşünməyə vadar edən məna çalarları axtarmaq cəhdləridir və maraqlıdır ki, bu cəhd uğurlu alınıb.

«Borçalı» nəşr., 2003, 100 səh., 14x20, rəngli, sərt

Tərtibçi Nazim Məmmədbəyov

Tarixə salnamə yazdı babamız

H.Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş şerlərin müəllifləri respublikanın ümumtəhsil orta məktəblərinin şagirdləridir. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

«Səda» nəşr., 2004, 106 səh., 14x20, ağ-qara, yumşaq

Razılaşma yolu ilə, «Borçalı» nəşr., 4-38-24-91 Razılaşma yolu ilə, müəllifdən, tel.: 4-68-22-78

Tərtibci: Qəşəm İsabəyli

Yapon xalq nağılı «Durna lələyi»

Uşaqlar bu kitabda «Durna lələyi» yapon xalq nağılını maraqla oxuya bilər.

«Şirvannəşr», 2004, 16 səh., 14x20, rəngli, yumşaq

Qəşəm İsabəyli

Ay külək, nə əsirsən

Kitaba müəllifin uşaqlar üçün yazdığı şerlər toplanıb.

«Şirvannəşr», 2004, 52 səh., 14x20, rəngli, yumşaq

2000 manat, Kitab Klubu, tel.: 4-92-93-72 2000 manat, «Şirvannəşr», tel.: 4-92-93-72

Gülzar İbrahimova

Tənbəlin nağılı

Bu kitabçada balaca oxucular «Tənbəlin nağılı»nı oxuya bilər.

«Aysberq» nəşr., 2004, 15 səh., 15x20, rəngli, yumşaq

Gülzar İbrahimova

Sehirli təbib

Bu kitabçada müəllif balaca oxucularının görüşünə «Sehirli təbib» nağılı ilə gəlib.

«Aysberq» nəşr., 2004, 15 səh., 15x20, rəngli, yumşaq

2500 manat, müəllifdən, tel.: 497-09-64 2500 manat, müəllifdən, tel.: 4-97-09-64

Gülzar İbrahimova

Ən xoşbəxt quş

Əgər balaca oxucular ən xoşbəxt quşun hansı quş olduğunu bilmək istəyirlərsə, onda bu nağılı oxusunlar.

«Aysberq» nəşr., 2004, 15 səh., 15x20, rəngli, yumşaq

Gülzar İbrahimova

Tamahkar qazi

Bu kitabçada balaca oxucular «Tamahkar qazi» nağılı ilə tanış ola bilər.

«Aysberq» nəşr., 2004, 15 səh., 15x20, rəngli, yumşaq

2500 manat, müəllifdən, tel.: 4-97-09-64 2500 manat, müəllifdən, tel.: 4-97-09-64

Gülzar İbrahimova

Dünyanın ən güclüsü

Balacaların oxuyacağı bu nağılın qəhrəmanları vəhşi heyvanlardır.

«Aysberq» nəşr., 2004, 15 səh., 15x20, rəngli, yumşaq

Gülzar İbrahimova

Od xəzinəsi

Balacalara bu kitabçada müəllifin «Od xəzinəsi» nağılı təqdim olunub.

«Çaşıoğlu» nəşr., 2004, 18 səh., 17x23, rəngli, yumşaq

2500 manat, müəllifdən, tel.: 4-97-09-64 4000 manat, müəllifdən, tel.: 4-97-09-64

Gülzar İbrahimova

İlham və Fərizə

Balacalara təqdim olunan bu nağılın qəhrəmanlarının adları Azərbaycanın şərəfli tarixi olan «20 yanvar» faciəsi zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalan və öz ölümləri ilə əbədi məhəbbət dastanlarından birini yaradan Fərizə və İlhamın adlarından götürülüb. Süjet xətti başqa olsa da, bu nağılda müəllif balacalara qəhrəmanlıq, insanların öz sevgisinə sədaqəti kimi təmiz və ülvi hisslər aşılayır.

«Çaşıoğlu» nəşr., 2004, 21 səh., 17x23, rəngli, yumşaq

Gülzar İbrahimova

Su pərisi

Həyatda olmasa da, nağıllarda su pərisini görmək istəyirsinizsə, bu kitabı oxuyun, əziz balacalar.

«Çaşıoğlu» nəşr., 2004, 25 səh., 17x23, rəngli, yumşaq

4000 manat, müəllifdən, tel.: 4-97-09-64 4000 manat, müəllifdən, tel.: 4-97-09-64

Gülzar İbrahimova

Tülkü balası

Bu kitabçada müəllif balaca oxucularını maraqlı bir nağılla – "Tülkü balası" nağılı ilə tanış edəcək.

«Çaşıoğlu» nəşr., 2004, 25 səh., 17x23, rəngli, yumşaq

Gülzar İbrahimova

Təmraz və Gün

Bu kitabçada balacalar «Təmraz və gün» nağılını oxuya bilər.

«Çaşıoğlu» nəşr., 2004, 13 səh., 17x23, rəngli, yumşaq

4000 manat, müəllifdən, tel.: 497-09-64 4000 manat, müəllifdən, tel.: 4-97-09-64

Gülzar İbrahimova

Gülzar nənənin nağılları

Kitabda müəllifin balacalar üçün nəzərdə tutulmuş 14 nağılı toplanıb.

«Aysberq» nəşr., 2004, 207 səh., 14x20, rəngli, sərt

Gülzar İbrahimova

Nağıllar

Balaca oxucular əfsanə, sehr dolu maraqlı bir aləmə düşmək istəyirsə bu kitabı oxusunlar. O zaman yaxşını pisdən, xeyiri şərdən ayıra bilərsiniz.

«Araz» nəşr., 2003, 189 səh., 14x20, rəngli, sərt

17000 manat, müəllifdən, tel.: 4-97-09-64 14000 manat, müəllifdən, tel.: 4-97-09-64

Qəşəm İsabəyli

Elnur, əkil və onların başına gələnlər

Bu kitab maraqlı, ibrətamiz, məzəli keyfiyyətlərlə zəngin uşaq ədəbiyyatı nümunəsidir. Şirin bir nağıl diliylə qələmə alınmış bu əsər məktəbli uşaqlar üçün sinifdən xaric oxu kimi nəzərdə tutulub.

«Şirvannəşr», 2004, 52 səh., 14x20, rəngli, yumşaq

Gülhüseyn Hüseynoğlu

Ana qoynu

Kitabda müəllifin hekayələri toplanıb. Məktəb yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub.

«Şirvannəşr», 2003, 16 səh., 14x20, rəngli, yumşaq

2500 manat, «Şirvannəşr», tel.: 4-92-93-72 1000 manat, «Şirvannəşr», tel.: 4-92-93-72

Nazim Məmmədbəyov

Şer və təmsillər (məktəbəqədər uşaqlar üçün)

Kitabda müəllifin məktəbəqədər uşaqlar üçün yazdığı şer və təmsilləri toplanıb. Uşaq bağçaları tərbiyəçiləri və valideynlər üçün nəzərdə tutulub.

«Səda» nəşr., 2004, 72 səh., 14x20, rəngli, yumşaq

Rafiq Əliyev

Din. Əxlaqa aparan yol

«Ayna Mətbu Evi», 2004, 80 səh., 21x26, rəngli, sərt

“Ayna Uşaq Ensiklopediyası” seriyasına daxil olan kitablar Ekson Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti MMM, EksonMobil törəmə şirkətinin maliyyələşdirməsi və dəstəyi ilə nəşr edilir.

 

Razılaşma yolu ilə, müəllifdən, tel.: 4-68-22-78 Pulsuz, «Ayna Mətbu Evi», tel.: 4-97-50-31