Bədii ədəbiyyat

Mahirə Abdullayeva

İlğım cənnətlər

Kitaba şairənin son illər yazdığı təzə şerləri daxil edilib.

“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004-cü il, 178 səh., 15x22, Rəngli, sərt, 500

Nazilə Gültac

Suya yazilan sevda

Kitabda müəllifin şerləri toplanıb.

“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004-cü il, 58 səh., 11x16.5, Rəngli, yumşaq, 500

Mahirə Abdullayeva

Ürəkkeçmə

Kitaba müəllifin “Ürəkkeçmə”, “Erməni kölgəsi” povestləri, “Qız nəvəsi” hekayəsi və “And yeri” mənsur şeri daxil edilib.

“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004-cü il, 120 səh.
15x22, Rəngli, yumşaq, 500

Aşıq Sadiq Avdıoğlu

Azərin dastanı

Kitabda oxucular müəllifin yeni şerləri ilə tanış ola bilərlər.

“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004-cü il, 32 səh., 11x16, Rəngli, yumşaq, 300

Razılaşma yolu ilə
“Kitab Klubu”, tel: 4-92-12-38
və müəllifdən, tel: 4-98-51-83
Razılaşma yolu ilə
«Adiloğlu” nəşriyyatı, tel: 4-98-68-25

Səadət Kamilqızı

Qara daşla hördüm

Kitabda müəllifin şerləri yer tapıb.

“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004-cü il, 152 səh., 11x16.5, Ağ-qara, yumşaq, 500

Vəliyev Niyazi Məmiş oğlu

Molla Niyazın lətifələri

Kitabda müəllif təxəyyülünün məhsulu olan kəlamlar və lətifələr toplanıb.

“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004-cü il, 152 səh.
11x15, Rəngli, sərt, 100

Razılaşma yolu ilə
«Adiloğlu” nəşriyyatı, tel: 4-98-68-25
Razılaşma yolu ilə
“Adiloğlu” nəşriyyatı, tel: 4-98-68-25

“Ocaq” Ədəbi birliyi

Üfüq

Kitabda “Ocaq” ədəbi birliyi üzvlərinin şerləri toplanılıb.

“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004-cü il, 182 səh., 15x22, Rəngli, yumşaq, 750

Курбан Саит

Али и Нино

Яркая и трагическая история любви Али, потомка древнего рода Ширванширов, и Нино Кипиани, дочери грузинского князя … Жизнь Баку начала ХХ века... Рождение и гибель Азербайджанской Демократической Республики... Бакинские миллионеры и чеченские абреки... Мусульмане и христиане... Европейцы и азиаты... И надо всем этим властвует любовь...

ISPN 5-552-00258-Х, Типография «Нина», 2003г. 288 стр., 15x22, Цветная, твердая, 1000

Razılaşma yolu ilə
«Adiloğlu” nəşriyyatı, tel: 4-98-68-25
17000
«Книжный Клуб», tel: 4-92-12-38
и сеть магазинов «Grafika»

Şota Rustaveli (gürcü dilindən çevirəni İmir Məmmədli)

Pələng dərili cəngavər

Kitabda gürcü şairi Şota Rustavelinin şerləri toplanılıb. Kitab mədəniyyət nazirliyinin sifarişi ilə cap olunub. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

ISBN 9952-21-013-2, “Nağıl evi”, 2003-cü il, 412 səh., 16.5x22, Rəngli, yumşaq, 1000

Brilyant Uğur

Məhəbbət çələngi

Brilyant Uğurun bu kitabında alim-şairənin müxtəlif ilahi hisslərə həsr olunmuş şerləri toplanıb. Kitab geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulur.

“Qanun” nəşriyyatı, 2004-cü il, 148 səh., 12.5x17, Rəngli, yumşaq, 300

15000 manat
«Kitab Klubu» və «Akademkitab» mağazası
12000 manat
Müəllif və “Qanun” nəşriyyatı,
tel: 4-43-53-92; 4-67-79-56

Məmməd Araz

Seçilmiş əsərləri, II cild (4 cilddə)

ISBN 5-8066-1485-5, “Ozan” nəşriyyatı, “CBS” mətbəəsi ”, 2003-cü il, 332 səh., 15x22, Rəngli, sərt, 2000

Dilqəm Təmraz

Torpaq dərsləri

Bu kitab Dilqəm Təmrazın oxucularla 3-cü görüşüdür. Kitabda müəllifin “Torpaq dərsləri”, “İnləyən nəğmələrim”, “Məhəbbət dolu sətirlər”, “Balam haqqında” və “Lirik poemalar” başlıqlı şer və nəsr əsərləri toplanılıb. Kitab geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub.

“Qanun” nəşriyyatı, 2004-cü il, 196 səh., 15x22, Rəngli, yumşaq, 300

40000 manat
«Kitab Klubu» və «Akademkitab» mağazası
Kitaba müəllifin şerləri daxil edilib.
10000 manat
Müəllif və “Qanun” nəşriyyatı,
tel: 4-67-15-09; 4-67-79-56

Hüseyn Cavid

(üç cilddə)

(sifarişci Azərbaycan Mədəniyyət Fondu)


Kitabda XX əsrin böyük şairi və mütəfəkkiri H. Cavidin pyesləri, müxtəlif illərdə yazdığı məqalə və məktubları dərc edilib. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.

“Qızıl Şərq” mətbəəsi ASC, 2003-cü il, 632 səh., 15x22, Rəngli, sərt, 500

Hamlet İsaxanlı

Bu da bir həyatdı

Kitabda müəllifin şerləri toplanılıb.

ISBN 9952-20-018-8, “Xəzər Universitəsi ” nəşriyyatı, 2004-cü il, 124 səh., 15x22, Rəngli, sərt

150000 manat(üç cildin qiyməti)
«Kitab Klubu» və «Akademkitab» mağazası
25000 manat
“Xəzər Universitəsi”, 4-21-79-16

Təhməz Tənha

Soyqırım

Kitaba şairin “Soyqırım”, ”Qan” və “Qanlı Yanvar” poemaları daxil edilib. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.

“Avropa” nəşriyyatı, 2003-cü il, 271 səh., 15x22, Rəngli, sərt, 200

Hamlet İsaxanlı

Şerə dönən duyğular

(əski əlifbada)

Kitabda müəllifin azərbaycanca şerləri oxucuların ixtiyarına verilir (əski əlifba ilə).

ISBN 964-8105-22-7, Təbriz (İran İslam Respublikası), 2003-cü il, 144 səh., 15x22, Rəngli, yumşaq

10000 manat
«Kitab Klubu» və «Akademkitab» mağazası
Razılaşma yolu ilə
“Xəzər Universitəsi ”, 4-21-79-16

Нигяр Гасанзаде

Под чужими облаками

В этой книге собраны стихи автора.

ISBN 9952-20-019-6, Изд. Университета “Хазар ”, 2003г, 85 стр., 15x22, Цветная, мягкая

Bəxtiyar Həsənov

Sevgi yarpaqları

Kitabda müəllifin əsasən vətən, saf məhəbbət, sədaqət və paklıq kimi mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən lirik şerləri toplanılıb.

“Mütərcim”, 2004-cü il, 95 səh., 13x20, Rəngli, yumşaq, 200

15000 manat
Университет Хазар, 4-21-79-16
8000 manat
«Mütərcim” və «Kitab klubu», tel: 4-92-12-38

Hamlet İsaxanlı

Ömür poeziyası (gürcü dilində)

Kitab 2003-cü ildə Tiflisdə nəşr olunub. Gürcü dilinə İmir Məmmədli tərcümə edib. Kitaba H.İsaxanlının seçilmiş şerləri daxil edilib.

Xəzər Universitəsi nəşriyyatı, 2004-cü il, 148 səh., 17,5x12, Rəngli, sərt (üzlü)

Vüqar Tapdıqlı

Mel Qənbər

Kitabda müəllifin bir neçə hekayəsi yer alıb. Bu hekayələrin qəhrəmanları isə əsasən sadə insanlardır.

“Mütərcim”, 2004-cü il, 39 səh., 10x14, Rəngli, yumşaq, 500

Razılaşma yolu ilə
“Xəzər Universitəsi ”, 4-21-79-16
2000 manat
«Mütərcim” və «Kitab klubu», tel: 4-92-12-38

Редактор: Яна Кандова

Иные времена

Это первый сборник фантастики бакинских авторов в XXI веке, излюбленном веке фантастов недавнего прошлого, веке, который наконец-то начался. Это первый альманах бакинских фантастов, выходящий после тридцатилетнего перерыва.

ЦП «Мутарджим», 2004г, 83 стр., 13x 19, Цветная, мягкая, 100

Həsən Cəbrayılov

Gül bir az...

Kitaba müəllifin özünün yazdığı və müxtəlif mətbu orqanlarından topladığı zarafatlar daxil edilib.

ISBN 9952-29-049-7, “Min bir mahnı” nəşriyyatı, 2004-cü il, 160 səh., 14x20, Rəngli, yumşaq, 1000

7000 манат
Зейналов Магеррам, тел: 4-94-83-67,
Захаров Дмитрий, тел: 4-40-53-76
8000 manat
“Min bir mahnı” nəşriyyatı, tel: 4-39-75-06

Kəmalə Abıyeva

Bu dünyanı nağıl bilək

Kitabda müəllifin son illər yazdığı şerlər oxucuların diqqətinə çatdırılır.

“Mütərcim”, 2004-cü il, 121 səh., 12x17, Rəngli, yumşaq, 200

Akif Əzizli

Şerlər

Kitabçada əsasən şairin Vətənə, saf məhəbbətə həsr olunmuş şerləri öz əksini tapıb.

«ULU” nəşriyyatı, 2004-cü il, 59 səh., 15x22, Ağ-qara, kağız, 100

4000 manat
«Mütərcim” və «Kitab klubu», tel: 4-92-12-38
“ULU” nəşriyyatı, 4-97-30-39

Элизабет Тюдор (Лала Гасанова)

Тайны подводного Каспия

Историко-фантастический роман. Сражения и противостояния, заговоры и магия, убийства и преследования, козни и религиозная нетерпимость, рождения и смерти - и все это ради власти! И только Авеста в силах остановить кровопролития и войны.

ISBN 9952-8036-1-3, “Азернешр”, 2004г., 440 стр., 15x22, Цветная, твердая

İltifat Saleh (tərtibçi)

Ömürdən yarpaqlar (almanax)

“Ömürdən yarpaqlar” toplusunda Azərbaycanın cənub bölgəsində - Astara, Lənkəran, Lerik, Masallı, Yardımlı və Cəlilabadda anadan olan, respublikada imzası müəyyən qədər tanınan şair və yazıçıların əsərləri toplanıb. Öz-özlüyündə unukal bir topludur.

“Şirvannəşr”, 2004-ci il, 298 səh., 15x22, Rəngli, yumşaq, 500

20000 манат.
Крепостной книжный магазин, тел: 4-92-62-05 и Книжный клуб, тел: 4-92-12-38
Yazıçılar Birliyinin Lənkəran filialı

Элизабет Тюдор (Лала Гасанова)

Семь посланников (научно-фантастический роман)

В романе изображены семь созвездий, семь планет, семь различных миров, и в каждом из них живет посланник из высшего мира. Никто из них не знает о существовании друг друга. Их встреча чревата погибелью для каждого из них. Лишь одному из посланников суждено остаться в живых и спасти вселенную.

ISBN 9952-8036-0-5, “Азернешр”, 2004г., 436 стр., 15x22, Цветная, твердая

Höccət Paşa

Elim var

Bu kitab 40 ildən artıqdırki bədii yaradıcılıqla məşğul olan şairin oxucularla doqquzuncu görüşüdür.

«Şirvannəşr”, 2004-ci il, 60 səh., 13x20, Rəngli, yumşaq

20000 манат.
Крепостной книжный магазин, тел: 4-92-62-05 и Книжный клуб, тел: 4-92-12-38
6000 manat
“Şirvannəşr” nəşriyyatından,
tel: 4-92-92-27, 4-92-93-72

Rəfiqə Məmmədova

Könül

Romanda iki gəncin nakam məhəbbətindən bəhs edilir. Əsər əsasən gənclər üçün nəzərdə tutulur.

“Şirvannəşr”, 2002-ci il, 256 səh., 15x22, Rəngli, sərt
200

Quba haqqında nəğmələr

Bu kitaba Quba haqqında müxtəlif vaxtlarda yazılmış şerlər və mahnı mətnləri, həmçinin folklorumuzun geniş yayılmış janrı olan bayatılar daxil edilib.

«Şirvannəşr”, 2004-ci il, 84 səh., 15x22, Rəngli, yumşaq, 150

10000 manat
«Şirvannəşr” nəşriyyatı, tel: 4-92-92-27
5000 manat
Müəllifdən, tel: 4-91-63-15

Teyyub Qurban

Məcra

Kitabda müəllifin 5 poeması yer alıb.

“Şirvannəşr”, 2004-ci il, 200 səh., 15x22, Rəngli, yumşaq, 200

Sərvər Məsum

Türkün köçü

Bu kitab istedadlı şair Sərvər Məsumun oxucularla dördüncü görüşüdür. Qeyd edək ki, S.Məsumun “Ruhumda yaşayan Vətən” kitabı Türkiyədə nəşrə hazırlanır. “Türkün köçü”ndə oxucu Azərbaycan və türk dünyasını vəsf edən şerlərlə tanış ola bilər.

“Şirvannəşr”, 2003-ci il, 92 səh., 11x17, Rəngli, yumşaq, 500

10000 manat
Müəllifdən, tel: 4-26-97-44
4000 manat
“Şirvannəşr” və müəllif, tel: 4-47-37-90

Bəhram Çələbi

Lotu Bəxtiyar

(sənədli roman, kriminal Azərbaycan seriyasından I kitab, Azərbaycan bestselleri)

Tanınmış jurnalist Bəhram Çələbinin bu kitabında keçmiş ittifaq miqyaslı “Qanuni oğru” Bəxtiyar Ağabala oğlu Kərimovun maraqlı və keşməkeşli həyatından bəhs olunur. Kitabda həmçinin Lotu Bəxtiyarla həyatı boyu çiyin-çiyinə olmuş, yoldaşları və dostları haqqında da məlumat verilir.

“Şəms” nəşriyyatı, 2004-cü il, 224 səh., 14x20, Rəngli, yumşaq

Elmira Zamanova

Vaxtdır, qardaşım!

“Min bir mahnı” nəşriyyatı, 2003-cü il, 144 səh., 14x20, Rəngli, yumşaq,
300

Oxuculara təqdim olunan hekayələr toplusunun qəhrəmanları qeyri-adi adamlardır. Onlar güclü, intellektual səviyyələri yüksək, dünyagörüşü geniş insanlardır. Kitabda yeni kəşflərin insanların, bütünlükdə cəmiyyətin inkişafı və mənafeyi naminə istifadə olunması ön plana çəkilir. Müəllif oxucuları elmə, fantastik yaradıcılığa dəvət edir, hər cür çətinlikləri dəf etməyin mümkünlüyünə inamla yaşmağa çağırır.

10000 manat
“Şəms” nəşriyyatı və “Kitab Klubu”, tel: 4-92-12-38
8000 manat
“Min bir mahnı” nəşriyyatı, tel: 4-39-75-06

Əli Vəkil

Kişi ömrü

“Kişi ömrü” poemasında Azərbaycan xalqının cəsur oğlu, əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadənin sadiq dostu və silahdaşı, İkinci Dünya müharibəsi illərində Şimali İtaliyada və Yuqoslaviyada partizan hərəkatında faşist işğalçılarına qarşı mübarizədə yaxından iştirak etmiş, Göyçə mahalının Kəsəmən kəndindən olan İbrahim Hüseyn oğlu Bayramovun nəsillərə örnək olası ömür yolundan bəhs edilir.

«Nurlan” nəşriyyatı, 2004-cü il, 188 səh.
12x17, Rəngli, sərt , 400

Tərtib edənlər: Hüseyn İsmayılov, Qurban Süleymanov

Azərbaycan folkloru antologiyası, VII cild, Qaraqoyunlu folkloru

Dədə Qorqud adına Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzinin nəşr etdirdiyi “Azərbaycan folkloru antologiyası” silsiləsindən nəşr edilən bu cilddə Azərbaycanın əzəli, əbədi torpaqlarından olan Qaraqoyunlu mahalının zəngin və təkrarsız folklor inciləri toplanılıb.

ISBN 586874-032-7, “Səda”, 2002-ci il, 463 səh., 15x21, Rəngli, sərt, 500

10000 manat
Müəllifdən, tel: 050/358-01-31, 4-54-71-15
Razılaşma yolu ilə
Az. MEA Folklor institutu, tel: 4-92-93-14

Максуд Ибрагимбеков

Нефтяной бум улыбаетя всем (Пьеса)

В этой пьесе интересно и подробно описана жизнь в Баку в начале XX века, во времена развития нефтяной промыщленности.

Изд. “Сада”, 2002г, 75 стр., 14x21, Цветная, мягкая, 1000

Tərtib edənlər: Hüseyn İsmayılov, Tacir Qurbanov

Azərbaycan folkloru antologiyası, VIII cild, Ağbaba folkloru

Dədə Qorqud adına Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzinin nəşr etdirdiyi “Azərbaycan folkloru antologiyası” silsiləsindən olan bu cilddə Azərbaycanın əzəli, əbədi torpaqlarından olan Ağbaba mahalının zəngin və təkrarsız folklor inciləri toplanılıb.

ISBN 5-86874-037-8, “Səda”, 2003-cü il, 475 səh., 15x21, Rəngli, sərt, 500

5000 манат
Изд. “Сада”, ул. Б.Кала, 28, tel: 4-92-94-59
Razılaşma yolu ilə
Az. MEA Folklor institutu, tel: 4-92-93-14

Züleyxa Əliyeva

Axtarma məni

Kitaba müəllifin son illər yazdığı nəsr əsərləri daxil edilib.

“Min bir mahnı” nəşriyyatı, 2004-cü il, 59 səh., 14x20, Rəngli, yumşaq, 100

Anar

Ağ qoç, qara qoç

Kitaba yazıçı Anarın son dövrlərdə yazdığı, utopik və antiutopik adlandırdığı 7 hekayə və novella daxil edilmişdir.

“Azərnəşr”, 2003-cü il, 184 səh., 14x26, Ağ-qara, yumşaq, 500

3000 manat
“Min bir mahnı” nəşriyyatı, tel: 4-39-75-06
Razılaşma yolu ilə
“Azərnəşr”, tel: 4-92-50-15

Narınc xatun

Burla xatun nəvəsiyəm

Kitaba Azərbaycan respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Aşıq Pəri məclisi”nin yaradıcısı və rəhbəri Narınc Xatunun müxtəlif illərdə qələmə aldığı şerlər, eləcə də görkəmli saz və söz ustadı Aşıq Mikayıl Azaflı ilə birgə yaratdıqları “Azaflı və Narınc Xatun dastanı” daxil edilib.

“Pedaqogika” nəşriyyatı, “Qızıl Şərq” mətbəəsi, 2004-cü il, 232 səh., 15x21, Rəngli, sərt

Tərtibçi: Əkbər Qoşqarlı

Türkün səsi (şerlər)

Təqdim olunan almanaxda Türk Dünyasının ayrı-ayrı bölgələrindən olan şairlərin şerləri toplanılıb. Şerlər Türkiyə və Azərbaycan türkçələrində verilib. Bir çox şerlərdə yazarların istəyi ilə durğu işarələri qoyulmyıb.

“Dünya Gənc Türk Yazarlar birliyi”, 2004-cü il, 150 səh., 14x20, Rəngli, yumşaq, 500

Raşılaşma yolu ilə
“Qızıl Şərq” mətbəəsi, tel: 4-94-25-66
Razılaşma yolu ilə
“Dünya Gənc Türk Yazarlar birliyi”,
tel: 4-66-34-24, 050-339-37-55

Səfər Alışarlı

Avqust

Bu ilin avqust ayında 50 yaşını qeyd edəcək yazıçının kitaba daxil edilmiş “Gavur” povesti və hekayələri oxuculara tanışdır. Uzun illərin gərgin əməyi sayəsində yazılmış “Maestro” romanı isə ilk dəfədir ki, nəşr olunur. Romandakı hadisələrin bir qismi müasir Azərbaycan reallığının ən çətin və məsuliyyətli məqamları ilə səsləşir.

ISBN 9952-8039-0-7, “Qızıl Şərq” mətbəəsi, 2004-cü il, 392 səh., 13x20, Rəngli, sərt, 300

Hicran Hüseynova

Yaşıl eskiz

Kitabda gənc yazarın müxtəlif janrlarda yazdığı əsərləri toplanılıb. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

“Azər” nəşriyyatı, 2004-cü il, 92 səh., 14x20, Rəngli, yumşaq, 300

Raşılaşma yolu ilə
“Qızıl Şərq” mətbəəsi , tel: 4-94-25-66
Pulsuz
Müəllifdən: tel: 055/598-90-81

Sənan İbrahimov

Kinossenarilər

Kitabda müəllifin yazdıği ssenarilər toplanılıb. Ssenarilər özünün yumoru və dramatikliyi ilə fərqlənir. Yumor, melodrama, kriminal, kəskin süjetli triller və s. janrlı filmlər üçün ssenarilər maraqla oxunur.

“Nurlan” nəşriyyatı, 2004-cü il, 412 səh., 15x22, Rəngli, yumşaq, 500

Əliaga Cəfərli

Bəlalı dağlar

Oxucuların ixtiyarına verilmiş bu yeni romanında istedadlı yazar bir ailənin son 150 illik tarixini qələmə alıb... Romanda 1905-1920-ci illərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri fitnəkarlıqlardan və onlara göstərilən müqavimətdən də bəhs edilir. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

“Çıraq“ nəşriyyatı, 2004-cü il, 424 səh., 15x24, Sərt, rəngli, 200

25000 manat
«Kitab Klubu» və «Akademkitab» mağazası

20000 manat
«Kitab Klubu», tel: 4-92-12-38 və
«Akademkitab» mağazası

Bəşir Kəsərli (Türk Dünyəvi)

Daraqla məni

Bu kitab Bəşir Kəsərlinin (Türk Dünyəvi) oxucularla 8-ci görüşüdür. Bura müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı qəzəlləri, lirik şerləri, qitə və müxəmməsləri, poema və hekayəsi daxil edilib.
Geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub.

Hərbi nəşriyyat, 2004-cü il, 296 səh., 15x22, Rəngli, yumşaq, 1000

Курбан Саит

Али и Нино

Это вторая под этим названием книга, выпушенный за последнее время. Авторство этого выпуска принадлежит Мирзе Гусейнзаде и Гасану Кулиеву.
На зарубежных сайтах роман «Али и Нино» сравнивается с известнымы произведениями мировой литературы – «Ромео и Джульеттой», «Доктором Живаго», с классикой американского кино – «Унесенные ветром»...

Издательско-полиграфическое предприятие ”Нурлан”, 2004г., 208 стр., 15x22, Цветная, мягкая, 500

5000 manat
Müəllifdən, tel: 4-96-11-53
13000 манат
Академкнига и Гасан Кулиев,
tel: 4-92-12-38, 4-93-26-90


Təsisçi və baş redaktor Rafiq Rəhimli

“RƏFİQ”

Ədəbi məcmuə, 2004

“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004-cü il, 174 səh., 16.5x23.5, Rəngli, yumşaq, 1000


Dünyamin

Ömür bir yuxu imiş

Kitaba müəllifin son illər yazdığı şerləri daxil edilib.

“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2003-cü il, 280 səh., 15x22, Rəngli, yumşaq, 500

Razılaşma yolu ilə
«Adiloğlu” nəşriyyatı, tel: 4-98-68-25
Razılaşma yolu ilə
“Adiloğlu” nəşriyyatı, tel: 4-98-68-25

Günel Fazilqızı

Yaşamağa başlayıram

Kitabda müəllifin şerləri yer tapıb.

“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004-cü il, 48 səh., 11x17, Ağ-qara, yumşaq, 50

Mahirə Abdullayeva

Həqiqət, Azadlıq, Məhəbbət haqqında

Kitaba müəllifin “Qoruyaq dünyamızı” (“Gənclik” nəşriyyatı, 1980), “Qırmızı təpələr” (“Yazıçı” nəşriyyatı, 1985), “Tərk edilmiş yuvalar” (“Yazıçı” nəşriyyatı, 1989) booksındakı şer və poemaları toplanıb

“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004-cü il, 256 səh., 15x22, Rəngli, sərt, 500

Razılaşma yolu ilə
«Adiloğlu” nəşriyyatı, tel: 4-98-68-25
 

Sabir Adil

Ağlayan divarlar

Sabir Adil istedadlı şair olmaqla yanaşı kinossenaristdir. “Papaq” filmi onun ssenarisi ilə çəkilib. Kitaba şairin müxtəlif illərdə yazdığı şerləri daxil edilib.

“Azərnəşr”, 2003-cü il, 200 səh., 11x17, Rəngli, yumşaq

Çingiz Abdullayev

Müqəddəs olmaq istəyi

Bu, tanınmış yazıçının dəfələrlə nəşr olunmuş romanının təkrar nəşridir. Roman keçmiş SSRİ DTK-sındakı xüsusi təyinatlı qrupun fəaliyyətindən bəhs edir. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub. Kitabın ruscadan çevirəni və redaktoru Qardaşxan Əzizxanlıdır.

“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004-cü il, 278 səh., 11x20, Rəngli, sərt, 1000

Razılaşma yolu ilə
“Kitab Klubu”, 4-92-12-38
Razılaşma yolu ilə
«Adiloğlu” nəşriyyatı, tel: 4-98-68-25

Rövşən Yerfi

Üzdəniraq ada

Kitabda müəllifin 1987-1996-cı illərdə yazdığı povest və hekayələr toplanıb. O dövrün reallıqlarını əks etdirməklə yanaşı insanın mənəvi saflığı, cəmiyyətin doğurduğu təzadlar, xeyirlə şərin əbədi mübarizəsi gənc yazıçının əsas düşüncələridir.

“Şirvannəşr”, 2004-ci il, 270 səh., 14x20, Rəngli, yumşaq, 200

Sabir Mustafayev

Sözün zamanı

“Sözün zamanı” Sabir Mustafayevin “Ömrün işığı” kitabından sonra yazdığı ikinci kitabıdır. Kitabda müəllifin son illərdə yazdığı hekayə və oçerklər, felyetonlar, publisistik məqalələr toplanıb. Kitabda toplanmış müxtəlif janrlı yazıların əksəriyyətinin qəhrəmanları müasir həyatımızın qayğıları ilə yaşayan, qabarlı əlləri ilə gələcək nəsillərin firavan həyatını quran insanlardır.

“Qızıl Şərq” mətbəəsi, 2004-cü il, 260 səh., 14x20, Ağ-qara, yumşaq, 500

10000 manat
Müəllif, tel: 4-33-97-12 və
«Şirvannəşr” nəşriyyatı, tel: 4-92-92-27
Raşılaşma yolu ilə
“Qızıl Şərq” mətbəəsi, tel: 4-94-25-66

Qənimət Əlisa oğlu

Lənət Qapısı

Oxucuların ixtiyarına verilmiş bu əsər bir məhbəs pomanıdır. Müəllif öz məhbəs həyatını qələmə alıb. Kitabın giriş hissəsində qeyd olunub ki, “Lənət qapısı” əsəbləri zəif adamlar üçün deyil, çünki kitab başdan ayağa sarsıdıcı səhnələrdən ibarətdir. Müəllif Azərbaycan türməsini qəddar bir realistliklə açıb göstərir.

“Şəms“ nəşriyyatı, 2003-cü il, 224 səh., 10x16, Yumşaq, rəngli, 1200

Akif Səməd

Özümə yol

Bu şer kitabçasının önündə müəllif yazır: “Bu şerləri seçmədim, yarısı əlimə keçənlərdir, yarısı da könlümdən. Hamısı ürəyimdən su içənlərdir...” Kitabçaya janr üzrə müəllifin qoşmaları, gəraylıları və divaniləri daxil edilib.

“Nurlan“ nəşriyyatı, 2004-cü il, 126 səh., 12x16, Yumşaq, rəngli, 500

4000 manat
«Kitab Klubu», tel: 4-92-12-38
Razılaşma yolu ilə
«Kitab Klubu», tel: 4-92-12-38